Logo  
Menu
- Spis wątków
- Napisz nowy wątek
- Spis kategorii
- Szukaj
- Zaloguj się
- Przypomnij mi moje hasło!
- Zarejestruj się
- Strona domowa HIV INFO +/-

 
FORUM DLA LUDZI Z HIV/AIDS, DLA ICH BLISKICH I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH (na czat wchodzimy klikajac logo)
FORUM HIV/AIDS-Plus i Minus » INFORMACJE O HIV/AIDS I KOMENTARZE WYDARZEŃ » Drogi zakazenia HIV »

Strony, które warto odwiedzić
Wszystkie fora czyta aktualnie 1 osób
» Dodaj swoją reklamę «
- r e k l a m a -

Ostatnia wiadomość w wątku: 2005-11-05 01:16:55 napisana przez Elisabetta
Pokaż ostatnią wiadomość

Wyświetlam 6 wiadomości na 1 stronie
Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
1. Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:10:31 | URL: #
    Przenoszenie zakażenia poprzez krew

W początkach epidemii AIDS zakażenie poznanym później wirusem przenoszone było przede wszystkim poprzez transfuzje krwi i produktów krwiopochodnych, szczególnie przez koncentraty czynników krzepnięcia VIII i IX, poprzez przeszczepiane narządy, a także wśród narkomanów stosujących dożylnie środki odurzające przy użyciu wymienianych między sobą igieł i strzykawek.
Wprowadzenie w USA i wielu krajach Europy Zachodniej w r. 1985 badań w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV każdej oddawanej porcji krwi w stacjach krwiodawstwa i bankach krwi, a także rozważniejsze traktowanie wskazań do transfuzji krwi i produktów krwiopochodnych spowodowało znaczne zmniejszenie się zakażeń HIV związanych z przetaczaniem krwi i produktów krwiopochodnych. Nie zapewnia to jednak całkowitego bezpieczeństwa. Mimo wprowadzania coraz doskonalszych testów diagnostycznych i skracania "okienka immunologicznego" ciągle możliwe jest, iż odda krew osoba zakażona niedawno, przed serokonwersją, czyli pojawieniem się przeciwciał anty-HIV w ilościach, które zostaną rozpoznane w testach serologicznych.
W Polsce serologiczne badania krwiodawców wprowadzono w r. 1986. Początkowo założono konieczność badania 5% próby, a od IV kwartału 1997 r. każda porcja krwi oddana w stacjach krwiodawstwa badana jest w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. Także w roku 1987 wprowadzono "Program zapobiegania zakażeniom wirusami przenoszonymi przez krew", który obejmuje samoeliminację kandydata na krwiodawcę, niezależnie od tego, który raz oddaje krew, a także zaostrzenie kryteriów kwalifikacji. Osoby, które niedawno skończyły odbywanie kary pozbawienia wolności lub powróciły z krajów o dużej częstości zakażeń HIV nie powinny oddawać krwi przez 12 miesięcy. Stwierdzenie w badaniu lekarskim jakichkolwiek odchyleń od stanu prawidłowego stanowi przeciwwskazanie do oddawania krwi. Obecność śladów po nakłuciach, sugerujących dożylne stosowanie środków odurzających, stanowi powód do trwałej dyskwalifikacji, natomiast czasowa dyskwalifikacja dotyczyć powinna osób, które mają świeże tatuaże lub niedawno dokonywały zabiegów akupunktury lub przekłucia uszu. Wykrycie obecności przeciwciał anty-HIV powoduje trwałą dyskwalifikację kandydata na dawcę, a informacja o tym fakcie, bez podawania przyczyny, przekazywana jest do wszystkich stacji krwiodawstwa w kraju. Stwierdzenie zakażenia HIV u wielokrotnego dawcy, co miało kilkakrotnie miejsce w Polsce, wymaga prześledzenia losów oddanej przez niego krwi i osocza. Od roku 1995 nie stwierdzono w Polsce zakażenia w konsekwencji przetoczenia krwi. Ryzyko zakażenia HIV tą drogą szacowane jest w Polsce na 1 na 1 milion jednostek przetaczanej krwi. Zmiana technologii produkcji koncentratów czynników krzepnięcia spowodowała, iż nie dochodzi już do zakażeń HIV chorych na hemofilię.
Prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia HIV poprzez zawierającą go krew wynosi około 90% i nie zależy od rodzaju przetaczanego preparatu, wyjątek stanowią płukane krwinki czerwone, które przenoszą zakażenie HIV ze znacznie mniejszą częstością, nie zależy także od wieku lub płci biorcy, ani od powodu przetaczania krwi. Większość biorców zakażonej krwi umiera w pierwszym roku od jej przetoczenia z przyczyn spowodowanych przez chorobę zasadniczą, będącą powodem transfuzji, a więc zanim rozwinie się choroba spowodowana przez HIV.


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH

Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
2. RE: Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:12:41 | URL: #
    Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników służby zdrowia nie jest duże, po zakłuciu (skaleczeniu) narzędziem zanieczyszczonym zakażoną krwią wynosi ono 0,3%. Dzięki stosowaniu niemal od początku epidemii AIDS środków ostrożności, a w ostatnich latach także profilaktyki poekspozycyjnej, liczba zakażeń HIV wśród pracowników służby zdrowia na świecie nie jest duża. W Polsce nie odnotowano dotąd zakażenia tym wirusem w związku z wykonywaniem pracy w służbie zdrowia.
Zakażenia HIV obserwowano u biorców narządów takich jak nerki, wątroba, serce, trzustka, kości i skóra, zawierających zakażoną HIV krew. Nie wykazano przeniesienia zakażenia poprzez przeszczepioną rogówkę, liofilizowaną lub zamrożoną i pozbawioną szpiku kość, liofilizowane ścięgna i powięzie lub liofilizowaną i napromieniowaną oponę twardą. W latach 1980 - 1990 dokonano ponad 100 000 transplantacji narządów i około 1 miliona przeszczepów tkanek, zaś w literaturze medycznej znajdują się tylko 32 doniesienia o 75 przypadkach przeniesienia tą drogą zakażenia HIV. Większość z nich miało miejsce przed wprowadzeniem badań dawców narządów w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. Po roku 1985 liczba zakażeń poprzez przeszczepy na świecie zmniejszyła się znacznie, choć w dalszym ciągu istnieje ryzyko pobrania tkanek lub narządów od dawcy znajdującego się w okienku serologicznym.
Niedostateczne stosowanie technik sterylizacji sprzętu do iniekcji przyczyniło się do przeniesienia zakażenia HIV na noworodki i dzieci w szpitalach położniczych byłego Związku Radzieckiego, a także na dzieci w Rumunii. Przeniesienie HIV w ten sposób nie zdarzyło się w żadnym z krajów rozwiniętych
Ryzyko nabycia zakażenia HIV od sprawującego opiekę nad pacjentem pracownika służby zdrowia jest niewielkie, jednakże w literaturze medycznej opisano trzy takie sytuacje. W jednej, która zdarzyła się w 1990r., zakażony HIV stomatolog przeniósł infekcję na kilku swoich pacjentów, choć mimo intensywnych badań nie wyjaśniono sposobu, w jaki do tego doszło. W drugiej podczas wykonywania operacji nastąpiła transmisja wirusa z ortopedy, zakażonego wcześniej najprawdopodobniej wskutek wykonywania pracy zawodowej na pacjenta. W marcu 2000 roku pojawiła się informacja o nietypowej transmisji wirusa od pielęgniarki na pacjenta. Nie wyjaśniono, w jaki sposób doszło do zakażenia. W międzyczasie wielokrotnie zdarzały się sytuacje, iż po ujawnieniu statusu serologicznego lekarza, szczególnie o specjalności zabiegowej, szpitale oferowały operowanym przez niego pacjentom wykonanie testów anty-HIV. W żadnym z wielu tysięcy takich przypadków nie wykryto związku zakażenia HIV pacjentów z zabiegami przeprowadzanymi przez lekarza.
CDN...


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH
Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
3. RE: Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:13:14 | URL: #
    Prowadzone w wielu krajach, także w Polsce, programy redukcji szkód (harm reduction) związanych z narkomanią, jak wymiana igieł i strzykawek, stosowanie metadonu i tym podobne, prowadzą do zmniejszania się częstości pojawiania nowych zakażeń HIV wśród osób stosujących dożylnie środki odurzające. Jednakże w świetle podpisanej w końcu 2000 roku przez Prezydenta RP nowej ustawy o zapobieganiu narkomanii mogą zostać uznane za "ułatwianie przyjmowania narkotyków", co podlega karze.
Zakażenie HIV poprzez krew możliwe jest także w innych sytuacjach, w których dochodzi do parenteralnego kontaktu z krwią zawierającą wirus, lub do zetknięcia się zakażonej krwi z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi. Tatuaże wykonywane niesterylnymi narzędziami mogą również przyczyniać się do przenoszenia zakażenia. Long i Rickmann w r. 1994 dokonali przeglądu literatury dotyczącego tego zagadnienia. Wprawdzie znacznie łatwiej przenoszą się tą drogą wirusy zapaleń wątroby, to tatuowanie może przenosić dostateczną ilość krwi do transmisji HIV. Opisano pojedyncze przypadki przeniesienia zakażenia w ten właśnie sposób.
Znane są także przypadki przeniesienia HIV w konsekwencji udzielania pomocy ofiarom wypadku motocyklowego w Rwandzie, a także w wyniku bójek z osobami seropozytywnymi.
Zakażenie HIV podczas sportowych gier zespołowych jest niezwykle mało prawdopodobne. Wprawdzie w literaturze medycznej opisano jeden przypadek infekcji, związany z rekreacyjną grą w piłkę nożną, jednak nie wykluczono do końca pozasportowych czynników ryzyka u opisanego mężczyzny. Brown Jr i wsp. oszacowali ryzyko nabycia zakażenia HIV przez zawodowych graczy w piłkę nożną na mniej niż 1 na 85 milionów kontaktów podczas gry. Pot osób HIV(+) nie jest zakaźny, tak więc ryzyko istnieje tylko podczas kontaktów z zawierającą wirus krwią. Ryzyko przeniesienia zakażenia istnieje jednak wśród sportowców przyjmujących parenteralnie sterydy anaboliczne lub inne środki mające poprawiać kondycję. W literaturze medycznej znajdują się przynajmniej dwa opisy zakażeń w następstwie stosowania wspólnej strzykawki przez kilku kolejnych zawodników.
Możliwe jest także przeniesienie zakażenia poprzez krew na osobę opiekującą się w domu chorym na AIDS pacjentem, choć rzeczywistych przypadków takiego zakażenia opisano niewiele. Podkreślają one konieczność przestrzegania środków ostrożności podczas pielęgnacji ciężko chorej osoby zakażonej HIV, unikania kontaktów z krwią.
Podczas szkoleń pracowników służby zdrowia dotyczących HIV/AIDS, także lekarzy, stale powraca pytanie o rolę komarów w przenoszeniu infekcji. Badania tych owadów, jak i badania epidemiologiczne populacji o dużej częstości zakażeń HIV, wśród której komary obecne są przez cały rok, jak przeprowadzone w Belle Glade na Florydzie (USA), wykluczają taką możliwość.


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH
Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
4. RE: Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:15:45 | URL: #
    Przenoszenie zakażenia HIV w kontaktach seksualnych

W początkach epidemii AIDS sądzono, iż nowy zespół chorobowy dotyczy wyłącznie homoseksualnych mężczyzn. Obecnie wiadomo, iż zakażenie HIV łatwiej przenosi się z mężczyzny na kobietę, niż z kobiety na mężczyznę, że współistnienie innych chorób narządów płciowych ułatwia infekcję, że dobrej jakości, właściwie użyte prezerwatywy zmniejszają ryzyko nabycia HIV. Wiadomo także, że kontakty oralne, zalecane początkowo jako bezpieczna praktyka seksualna, nie są wolne od ryzyka zakażenia HIV. Wiadomo już również, że nie każdy rodzaj aktywności seksualnej pociąga za sobą takie samo ryzyko nabycia zakażenia HIV. Najbardziej ryzykowne są kontakty analne, zarówno w związkach homo-, jak i heteroseksualnych. Oczywistym jest też, iż zakaźność osoby seropozytywnej zależy od stadium zakażenia, największa jest we wczesnym i zaawansowanym stadium infekcji.
Wykazano także, iż prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia HIV w kontaktach heteroseksualnych koreluje z poziomem wiremii osoby zakażonej. Badania Quinn i wsp., prowadzone wśród stałych par heteroseksualnych o różnym statusie serologicznym w Ugandzie, potwierdziły, iż do transmisji zakażenia dochodzi najczęściej, gdy poziom wiremii seropozytywnego partnera przekraczał 50 000 kopii RNA HIV/ml, jednakże zdarzała się ona także przy niskiej wiremii, między 400 a 3 499 kopii RNA HIV/ml. Wśród 415 badanych par serokonwersję stwierdzono u 22% niezakażonych wcześniej partnerów w czasie 22,5 miesięcy obserwacji, najczęściej wśród partnerów liczących sobie 15 do 19 lat.
CDN...


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH
Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
5. RE: Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:16:21 | URL: #
    Nowe informacje dotyczą sposobów zapobiegania zakażeniu HIV w kontaktach seksualnych. Po XIII Światowej Konferencji AIDS w Durbanie, amerykańskie CDC wydało zalecenie, by nie polecać i nie stosować nonoksynolu 9 (składnika dopochwowych globulek plemnikobólczych), w celu zapobiegania infekcji tym wirusem. W badaniach organizowanych przez UNAIDS w kilku krajach Afryki, prowadzonych wśród około 1000 niezakażonych HIV kobiet sprzedających usługi seksualne, zachęcanych do stosowania tego preparatu, wraz z prezerwatywami, okazało się, iż wśród stosujących nonoksynol 9 stwierdzono częstość nowych zakażeń większą o 50%, niż w grupie placebo. Często obserwowano też działania uboczne, wywoływane przez ten środek chemiczny. Ponieważ około 90% z 7 000 nowych zakażeń HIV, jakie zdarzają się codziennie na świecie, jest wynikiem kontaktów heteroseksualnych, pilnie potrzebny jest nowy, łatwo dostępny środek chroniący przed zakażeniem osoby, które nie mogą negocjować użycia prezerwatyw ze swoimi partnerami lub nie mają do nich dostępu.
Prezerwatywy dobrej jakości, właściwie używane, zmniejszają ryzyko przeniesienia zakażenia. Udowodniono to w badaniach stałych par, w których jedna z osób była zakażona HIV, druga nie. Konsekwentne używanie prezerwatyw powodowało, iż osoba wcześniej nie zakażona pozostawała wolna od infekcji. Przypadki przeniesienia zakażenia obserwowano jedynie wśród par, które nie zawsze używały tego środka ochronnego. Od kilku lat dostępna jest na świecie (ale nie w Polsce) także prezerwatywa dla kobiet. Stworzono ją, by dać możliwość decydowania o swoim bezpieczeństwie kobietom. Tak jak prezerwatywa męska zmniejsza ona ryzyko zakażenia HIV, a także zapobiega zajściu w nieplanowaną ciążę.
Wraz z upowszechnianiem się skojarzonej terapii antyretrowirusowej coraz częściej pojawiają się przypadki nabywania w konsekwencji kontaktów seksualnych zakażenia HIV opornego zarówno na inhibitory odwrotnej transkryptazy, jak i inhibitory proteazy wirusa.
Dyskusyjnym pozostaje nadkażanie osób już seropozytywnych bardziej zjadliwym szczepem (wariantem) wirusa HIV. Artenstein i wsp. w 1995 roku przedstawili przypadek zakażenia tego samego pacjenta dwoma różnymi podtypami wirusa HIV. Natomiast doniesienie o nadkażeniu i przyspieszeniu postępu choroby przedstawili Angel i wsp. U pacjenta z nie postępującą od ponad 8 lat infekcją HIV i wiremią poniżej poziomu wykrywalności krótko po rozpoczęciu kontaktów seksualnych z partnerem z zaawansowaną infekcją, leczonego wieloma lekami antyretrowirusowymi, wykazano wzrost poziomu wiremii i spadek liczby CD4. Doniesienia to podkreślają konieczność stosowania praktyk "bezpieczniejszego seksu" także między osobami zakażonymi HIV.
Niepokojące jest jednak obserwowane ostatnio zjawisko zwiększania się częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a w związku z tym także zakażeń HIV, w USA i niektórych krajach Europy Zachodniej, w których epidemia AIDS doprowadziła do powszechnego niemal stosowania reguł "bezpieczniejszego seksu". Nie można wykluczyć, iż przyczynia się do tego pojawienie się w ostatnich latach informacji o skuteczności terapii antyretrowirusowej, o znacznym zmniejszeniu zachorowań związanych z HIV i śmiertelności spowodowanej AIDS i o skuteczności profilaktyki poekspozycyjnej.


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH
Elisabetta
Administrator

Elisabetta

Napisanych postów: 4329
Ostatni post: 2019-12-07 10:21:53


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
6. RE: Drogi zakazenia HIV
2005-11-05 01:16:55 | URL: #
    Przenoszenie zakażenia HIV z matki na dziecko

Przeniesienie HIV z zakażonej matki na jej dziecko stanowi najczęstszą drogę zakażenia dzieci w większości krajów świata. Wyjątek stanowi tu Rumunia, gdzie według danych UNAIDS z lipca 2000 roku zakażonych HIV jest 750 kobiet i 5000 dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Infekcje odmatczyne stanowić tu mają tylko 0,5%, większość to zakażenia wewnątrzszpitalne lub przypadki, w których drogi zakażenia nie ustalono. Informacje te są o tyle zatrważające, iż od czasu wprowadzenia do stosowania protokołu ACTG 076, polegającego na stosowaniu ZDV podczas ciąży, porodu i u noworodka przez pierwszych 6 tygodni życia, a także innych schematów leczenia antyretrowirusowego, oraz wykazania wyższości elektywnego (planowanego przed rozpoczęciem akcji porodowej) cesarskiego cięcia nad rozwiązaniem drogami i siłami natury, prawdopodobieństwo urodzenia przez kobietę HIV(+) urodzenia zdrowego dziecka wynosi 98%. Ważne jest także, by zakażona HIV kobieta nie karmiła piersią swojego dziecka, gdyż stanowi to również ryzyko dla dziecka, które z dużym prawdopodobieństwem urodzi się zdrowe. Zalecenia UNAIDS z 1998 roku mówią, iż "jeśli dziecku urodzonemu przez zakażoną HIV kobietę można zapewnić nieprzerwany dostęp do substytutów mleka kobiecego, których przygotowywanie jest bezpieczne i łatwe, to powinny być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka choroby i śmierci".
Niezbędnym warunkiem, by kobieta zakażona HIV miała szansę urodzenia zdrowego dziecka, jest świadomość zakażenia. Dlatego niezwykle ważnym jest, by planujące ciążę lub będące w ciąży kobiety, dopuszczające u siebie możliwość zakażenia HIV poddawały się testom. Tylko wtedy, kiedy znany jest fakt zakażenia możliwe jest prowadzenie leczenia pozwalającego na zmniejszenie ryzyka przeniesienia HIV na dziecko.


Strona PORTAL SPOŁ. DLA OSÓB POZYTYWNYCH
Wyświetlam 6 wiadomości na 1 stronie


Użytkownik: Gość
Status: Niezalogowany

Statystyki
Na forum jest 1 użytkowników. W tym: 0 zalogowanych, 1 gości
Na forum znajduje się 218724 wiadomości w 19201 wątkach.

:: Spis wątków :: Napisz nowy wątek :: Spis kategorii :: Szukaj :: Zaloguj się :: Przypomnij mi moje hasło! - Zarejestruj się

 
Forum dyskusyjne obsługiwane przez
free4web.pl - Darmowe narzędzia dla webmastera