Logo  
Menu
- Odpowiedz
- Spis wątków
- Napisz nowy wątek
- Spis kategorii
- Szukaj
- Zaloguj się
- Przypomnij mi moje hasło!
- Zarejestruj się
- Strona domowa HIV INFO +/-

 
FORUM DLA LUDZI Z HIV/AIDS, DLA ICH BLISKICH I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH (na czat wchodzimy klikajac logo)
FORUM HIV/AIDS-Plus i Minus » WSZYSTKO O LEKACH I LECZENIU » postępowanie pook... »

Strony, które warto odwiedzić
Wszystkie fora czyta aktualnie 1 osób
» Dodaj swoją reklamę «
- r e k l a m a -

Ostatnia wiadomość w wątku: 2013-04-16 01:11:12 napisana przez EP09_009
Pokaż ostatnią wiadomość

Wyświetlam 17 wiadomości na 2 stronach [ 1 2 >>>]
^welniany_mlotek
Użytkownik lokalny

welniany_mlotek

Napisanych postów: 327
Ostatni post: 2008-11-27 07:45:45


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
1. postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2006-11-05 19:14:45 | URL: #
    i zamieszczam jeszcze jeden artykuł, autorstwa doktora Marka Beniowskiego (Marek Beniowski - dr n. med., specjalista chorób zakaźnych, adiunkt Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, organizator i kierownik Ośrodka Diagnostyki i Terapii AIDS w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Jeden z twórców największego obecnie programu metadonowego w Polsce (135 osób))

Poniższy artykuł jest poświęcony nie tylko środkom ostrożności, które należy zachować, ażeby nie doszło do zakażenia HIV. Chciałbym zasugerować wam to, jak zachować się wtedy, gdy znajdziecie się narażenia się na ryzyko zakażenia.

Aby zminimalizować ryzyko zawodowe zakażenia HIV (oraz innych chorób przenoszonych drogą krwi) wszystkie osoby powinny przyswoić sobie procedury oceny ryzyka oraz zabezpieczenia przed zakażeniem. Potencjalnym źródłem zakażenia HIV, HBV czy HCV jest jakikolwiek materiał biologiczny mogący zawierać ilość wirusa wystarczającą do zakażenia. Najbardziej niebezpiecznym źródłem wirusów jest krew. Ponadto z ryzykiem zakażenia związany jest kontakt z materiałami biologicznymi, takimi jak:

* nasienie, wydzielina pochwowa, mleko kobiece, ślina podczas zabiegów dentystycznych i jakikolwiek inny podejrzany materiał biologiczny;
* jakakolwiek oddzielona tkanka lub narząd człowieka żywego lub martwego;
* komórki lub hodowle tkankowe zawierające wirusy ludzkie;
* krew, narządy i inne tkanki zwierząt doświadczalnych zawierających wirusy ludzkie.

Materiałami biologicznymi, które nie zawierają dostatecznej do przeniesienia zakażenia ilości wirusa HIV, HBV czy HCV, są mocz, kał, plwocina, ślina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy, w przypadku, gdy nie zawierają krwi, ani nie są zmieszane z innym materiałem potencjalnie zakaźnym. Drogą zakażenia to sposób, w jaki zakaźne materiały dostają się do ustroju innego człowieka. Dochodzi do nich poprzez:

o Kontakt zakażonej krwi lub innych zakaźnych materiałów z powierzchnią otwartych ran, skaleczeń albo z pękniętą lub uszkodzoną skórą. Najgroźniejsze jest przetoczenie zakażonej krwi - dla wirusa HIV to ryzyko ok.90%.Natomiast nie każde skaleczenie powoduje zakażenie. W rzeczywistości od 7 do 30 % skaleczeń igłą zainfekowaną wirusem HBV wywołuje zakażenie u osób, które nie były szczepione. Dla wirusa HCV takie ryzyko szacuje się na 0,3 - 10%. Ponieważ stężenie wirusa HIV we krwi osób zakażonych jest znacznie niższe, dlatego zakażenie wirusem HIV następuje rzadziej niż jeden raz na trzysta ukłuć igłą skażoną HIV (0,32%).
o Używanie wspólnych igieł i strzykawek przez osoby zażywające narkotyki - dla wirusa HIV to ryzyko rzędu 0,67%.
o Kontakty seksualne - dla HIV, z powodu styczności z zakaźnym nasieniem lub wydzieliną pochwową, zależą od rodzaju kontaktu, z ryzykiem ok.0,5% przy kontakcie analnym, 0,01% przy kontakcie męsko-damskim, czy ok.0,005% przy kontakcie oralnym.
o Wniknięcie wirusa przez błony śluzowe wyściełające jamę ustną, nos i spojówki oczu; dla wirusa HIV ryzyko takie szacuje się na 0,09%, czyli rzadziej niż raz na tysiąc przypadków. Dla wirusów HBV i HCV ryzyko zakażenia przy kontakcie ze śluzówkami jest większe.
o Wirusy HIV, HBV i HCV mogą być również przeniesione z ciężarnej kobiety na jej dziecko - zarówno okołoporodowo, jak i w wyniku karmienia piersią; ryzyko to jest najmniejsze w przypadku wirusa HCV, ok. 0,05%.Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie kontakty z wirusami są ryzykowne. Nie są groźne przypadkowe kontakty codzienne, zwykłe podanie ręki, korzystanie z telefonów, muszli toaletowych lub ulicznych poidełek; również oddawanie krwi nie powoduje zakażenia.

Zakażenia można uniknąć również przez szybkie i właściwe postępowanie po wypadku, w którym nastąpił kontakt z wirusem. Oto zasady postępowania po narażeniu na materiał zakaźny:

* Jeżeli doszło do przekłucia skóry należy umyć dobrze zranioną okolicę wodą i mydłem (przy braku wody można użyć płynów do mycia rąk na bazie alkoholu [60-90%]);
* Jeżeli na skórze znajduje się krew, niezależnie od tego, czy skóra jest uprzednio skaleczona (czy są na niej zmiany, otarcia itp.) należy umyć ją dobrze wodą i mydłem.
* Jeżeli skażone są oczy, należy wypłukać okolicę oczu delikatnie, lecz dokładnie wodą lub solą fizjologiczną (tj. 0,9% NaCl), przy otwartych powiekach;
* Jeżeli krew dostanie się do ust, należy wypluć ją i przepłukać jamę ustną wodą kilkanaście razy.

Proszę pamiętać, że taka sytuacja może dotyczyć każdej osoby, u której mogło dojść do ekspozycji. Optymalnym rozwiązaniem jest kontakt z najbliższym szpitalem zakaźnym, w którym można uzyskać wszystkie zalecenia odnośnie profilaktyki po ekspozycji. Konieczne jest - jeśli jest to możliwe - zbadanie krwi osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia, by stwierdzić, czy materiał od niej pobrany był zakaźny. Wyniki tego badania powinny być zanotowane i podane do wiadomości osoby eksponowanej. Jeżeli osoba będąca potencjalnym źródłem zakażenia była uprzednio testowana i jest zakażona HIV, HBV lub HCV, osoba eksponowana powinna być niezwłocznie zbadana przez lekarza mającego doświadczenie w postępowaniu z zakażeniami krwiopochodnymi (specjalista chorób zakaźnych, wyznaczony lekarz). Proszę pamiętać, że pracownikowi służby zdrowia po narażeniu przysługuje bezpłatnie poufne orzecznictwo i obserwacja stanu zdrowia po ekspozycji. Zaleca się również wykonanie badań krwi poszkodowanego w kierunku obecności wirusów HIV, HBV, i HCV (tj. przeciwciał anty-HIV i anty-HCV, i antygenu HBs) by uzyskać następnie wynik porównawczy. W przypadku wirusa HIV i HCV badanie krwi pozwoli na ustalenie, czy doszło w przeszłości do zakażenia poszkodowanej osoby. W przypadku HBV można dodatkowo wykazać, czy ktoś posiada naturalnie nabytą odporność. Dalsza kontrola krwi po 6 tygodniach, a następnie po 3 i 6 miesiącach wykaże, czy w wyniku ekspozycji nastąpiło zakażenie. Po wypadku zbadana osoba ma prawo do profilaktyki poekspozycyjnej, o ile jest to uzasadnione z lekarskiego punktu widzenia. Profilaktyka ma na celu niedopuszczenie do rozwoju choroby. W przypadku wirusa HIV należy rozważyć profilaktykę poekspozycyjną przy pomocy leków antyretrowirusowch. Należy pamiętać, że nie ma "najlepszego" zestawu, który miałby służyć do leczenia zapobiegawczego. Poniżej podaję sugerowane postępowanie:

* Decyzję o wdrożeniu postępowania profilaktycznego podejmuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, decyzje należy podjąć szybko, najlepiej w ciągu kilku godzin.
* W przypadku wątpliwości co do konieczności wdrożenia profilaktyki osoba eksponowana powinna otrzymać doraźnie 200-300mg zydowudyny (AZT) (preparat Retrovir) lub jednorazową dawkę innego leku antyretrowirusowego, jeżeli mógłby on być podany szybciej.
* Następnie należy pracownika skierować do najbliższego ośrodka specjalistycznego (klinika chorób zakaźnych, oddział chorób zakaźnych, ośrodek diagnozowania i leczenia AIDS). W ośrodku tym zostanie dokonana końcowa ocena ryzyka zakażenia i podjęta decyzja odnośnie prowadzenia profilaktyki poekspozycyjnej. Jej zasady przedstawiam poniżej.
* W przypadku wirusa HBV, o ile pracownik nie został uprzednio zaszczepiony, należy w ciągu 24 godzin rozpocząć stosowanie przeciwciał odpornościowych (immunoglobuliny anty-HBs).

Równocześnie rozpoczyna się podawanie szczepionki przeciw wirusowi HBV. U osób narażonych na zakażenie HIV podaje się wspomniane wyżej leki antyretrowirusowe. Są to m.in.:

o efawirenz plus lamiwudyna lub emtrycytabina plus zydowudyna lub tenofowir, lub też:
o inhibitor proteazy - lopinawir z rytonawirem (tj. preparat Kaletra) plus lamiwudyna lub emtrycytabina plus zydowudyna.

Należy pamiętać, że jeżeli osoba będąca potencjalnym źródłem zakażenia jest uznana za niezakażoną HIV, nie ma potrzeby wdrażania profilaktyki oraz jeżeli takie ustalenie zostanie dokonane po rozpoczęciu profilaktyki, to można profilaktykę przerwać. Profilaktykę poekspozycyjną lekami antyretrowirusowymi prowadzi się przez 4 tygodnie. Osobom, którym podano profilaktycznie leki antyretrowirusowe, należy wstępnie oraz co 2 tygodnie wykonywać pełne badanie morfologiczne krwi oraz badania oceniające funkcję nerek, trzustki i wątroby. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV należy wykonać po 6 tygodniach, 3, i 6 miesiącach, a w szczególnych przypadkach - po 12 miesiącach.

Bez względu na to, czy pracownik został zakażony czy nie, dany pracodawca ma obowiązek zachowania dokumentacji postępowania poekspozycyjnego w tajemnicy. Osoba po ekspozycji ma prawo do specjalistycznych porad lekarskich na temat ryzyka rozwoju choroby, objawów związanych z zakażeniem HIV, możliwości zakażenia innych osób oraz podawania leków antyretrowirusowch. Do czasu wyjaśnienia, czy doszło do zakażenia HIV konieczne jest zalecenie poszkodowanej osobie wstrzemięźliwości seksualnej bądź przestrzegania zasad bezpieczniejszego seksu, unikania ciąży, oraz powstrzymania się od oddawania krwi, plazmy, spermy, tkanek, oraz od ewentualnego karmienia piersią.Wdrażanie profilaktyki poekspozycyjnej zależy od oceny rodzaju ekspozycji i stopnia zaawansowania zakażenia HIV u osoby będącej źródłem zakażenia. Czas od ekspozycji do wdrożenia profilaktyki nie powinien przekraczać 24-36, maksymalnie 72 godzin. Na stosowanie leków dana osoba musi wyrazić pisemną zgodę.

Rozpoczynanie profilaktycznego podawania leków po dłuższym czasie (nawet do dwóch tygodni) należy rozważyć w przypadku dużego ryzyka zakażenia; wówczas może mieć to znaczenie dla złagodzenia objawów zakażenia HIV i opóźnienia rozwoju AIDS.U kobiet w wieku rozrodczym powinno się wykonać test ciążowy przed wdrożeniem leczenia antyretrowirusowego, jednak ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia tej terapii. Ciężarna powinna podjąć decyzję o leczeniu w oparciu o informacje na temat ewentualnego zagrożenia płodu związanego z leczeniem antyrertowirusowym.


Niekatywny nick, ewentualne PW kierować na welniany_mlotek_

WujeKKalasZ
Użytkownik globalny

WujeKKalasZ

Napisanych postów: 142
Ostatni post: 2014-12-16 13:11:58


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
2. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2007-12-14 10:12:40 | URL: #
    Tylko pamiętajcie... to nie są owocowe cukierki...

ssandraaa
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 1
Ostatni post: 2008-11-07 19:34:53


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
3. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2008-11-07 19:34:53 | URL: #
    Zawsze mówi się o nasieniu i wydzielinie pochwowej,ale nigdy nikt nie wspomina o płynie preejakulacyjnym. Macie może jakies informacje na ten temat, czy są duże szanse żeby się tą drogą zarazić?

nick_nieistn.
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 4647
Ostatni post: 2017-10-28 19:17:40


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
4. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2008-11-07 22:54:45 | URL: #
    ssandraaa napisa?/a:
> Zawsze mówi się o nasieniu i wydzielinie
> pochwowej,ale nigdy nikt nie wspomina o płynie
> preejakulacyjnym. Macie może jakies informacje na
> ten temat, czy są duże szanse żeby się tą drogą
> zarazić?

Z tego, co pamiętam, setki razy już była na tym forum roztrząsana kwestia preejakulatu. Jest on płynem zakaźnym, jednak ryzyko zakażenia przy stosunku przerywanym jest oczywiście niejsze, niż z wytryskiem (dla kobiety). Ale warto najpierw poszukać na forum.

Nie rozumiem jednak, dlaczego pytasz o to w wątku "postępowanie poekspozycyjne". Bo ma się to jak kartofel do kawioru.


Za witraża dziwnym szkłem,
Pustych komnat chłód,
W szary pył rozbity czas,
Martwy, pusty dwór.
[...]
A po nocy przychodzi dzień,
A po burzy spokój

Budka Suflera


agamat41
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 33
Ostatni post: 2012-11-04 19:06:10
GG: 13860345


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
5. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2009-08-01 23:12:29 | URL: #
    szkoa ze teraz dotarlam do tej info jestem pielegniarka zyje z osoba dodatnia niestety trzy miesiace temu doszlo do ekspozycji i nie przyszlo mi do glowy zglosic sie do kliniki tak malo info jest nawet w srodowisku medycznym zanim czlowiek sie ogarnie jest juz d.... robilam testy regularnie a teraz mam plus przez swoja niewiedze


agamat41
^naturalMistic
Użytkownik lokalny

naturalMistic

Napisanych postów: 3172
Ostatni post: 2016-12-05 23:08:01


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
6. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2009-09-25 03:48:28 | URL: #
    Przykro mi z tego powodu.
Teraz mozesz za to podpowidac innym na forum,ktorzy nie wiedza co w takiej sytuacji zrobic
pozdrawiam


To tylko hiv...
nivea84
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 37
Ostatni post: 2010-03-06 19:35:31


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
7. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2009-12-29 07:51:58 | URL: #
    Miałam ekspozycje otarcie skóry plus kontakt z krwia chorego na aids powiedziano mi ze wtej sytuacji 2 osoby na 1000 zachorują. Biore leki po ekspozycji. 25 stycznia mam test. Okaże sie...

santina
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 2
Ostatni post: 2012-02-14 21:30:38


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
8. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2012-02-14 19:21:54 | URL: #
    Witam.
Przepraszam za pewnie lamerskie pytanie, ale nagle się dowiedziałam, że człowiek, którego kocham jest +. Ok, prezerwatywa teoretycznie by nas chroniła, ale jak pęknie/zsunie się?
I teraz pytanie: gdzie lecieć po leki?Zwłaszcza jeśli w miejscowości (ani pobliżu) nie ma żadnego szpitala/przychodni zajmującego się tą tematyką.
Czy w takiej sytuacji leki są w jakiś sposób refundowane?Jeśli nie to z jakim kosztem muszę się liczyć?może mnie nie stać na taki sex po prostu))
Z góry przepraszam jeśli gdzieś już to było (pewnie było, ale nie mogę znaleźć).


dirtyman
Użytkownik globalny

dirtyman

Napisanych postów: 9746
Ostatni post: 2017-10-16 15:23:00


Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
9. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2012-02-14 21:04:23 | URL: #
    leki na PEP nie są refundowane. Koszt to conajmniej 1400 zł za polski lek Lazivir lub 1000 zł więcej za jego zagraniczny odpowiednik Combivir


NA PW PORADNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA
Bywam na Nowym Forum
http://www.hivinfo.pl/forum/
Przechodzę do historii tego Forum
DLATEGO TEŻ LISTY Z BEZSENSOWNYMI PYTANIAMI POZOSTAJĄ BEZ ODPOWIEDZI.
PS jestem chamem
Wr.wojtek
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 5570
Ostatni post: 2017-11-12 17:01:22


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
10. RE: postępowanie pookspozycyjne Odpowiedz
2012-02-14 21:04:49 | URL: #
    .

(2013-06-06 21:20:54) Wiadomość została zmodyfikowana

Jeśli to sprawi komuś przyjemność to mogę potwierdzić, że nie zawsze mam rację
Wyświetlam 17 wiadomości na 2 stronach [ 1 2 >>>]


Użytkownik: Gość
Status: Niezalogowany

Statystyki
Na forum jest 1 użytkowników. W tym: 0 zalogowanych, 1 gości
Na forum znajduje się 218718 wiadomości w 19201 wątkach.

:: Odpowiedz :: Spis wątków :: Napisz nowy wątek :: Spis kategorii :: Szukaj :: Zaloguj się :: Przypomnij mi moje hasło! - Zarejestruj się

 
Forum dyskusyjne obsługiwane przez
free4web.pl - Darmowe narzędzia dla webmastera