Logo  
Menu
- Odpowiedz
- Spis wątków
- Napisz nowy wątek
- Spis kategorii
- Szukaj
- Zaloguj się
- Przypomnij mi moje hasło!
- Zarejestruj się
- tenjaras.pl

 
Wszyscy tu jesteśmy, ponieważ nam wszystkim czegoś brakuje.
Administratorzy i moderatorzy tego forum podejmą starania mające na celu utrzymanie porządku, usuwania wszelkich materiałów
uznawanych za obraźliwe, niezgodne z prawem, oraz nie pozostające w zgodzie z celem tego forum.
Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia, a wobec autorów naruszających prawo mogą być podjęte procedury prawne.
Na forum każdy ma prawo do własnego tematu, w którym będzie pisał o swoich doświadczeniach.
Administratorzy i moderatorzy mają obowiązek zadbania o poczucie bezpieczeństwa na forum.
W odpowiedziach piszemy na temat. Nie krytykujemy i nie oceniamy innych, nie udzielamy rad,
piszemy tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach w sytuacjach podobnych do
przedstawionych przez innego uczestnika forum.
Miejmy na uwadze, że administratorzy i moderatorzy nie są w stanie weryfikować każdego wpisu,
oraz nie sprawują nad wpisami stałego nadzoru i nie odpowiadają za ich treść.
Nie gwarantują też prawdziwości, czy aktualności zamieszczanych tu informacji.
Wpisy kreują wizerunek poszczególnych użytkowników, niekoniecznie zaś wizerunek całego forum dyskusyjnego.Forum u Jarasa » Wychowani wśród... » Test na facebooku »

Strony, które warto odwiedzić
Wszystkie fora czyta aktualnie 1 osób
» Dodaj swoją reklamę «
- r e k l a m a -

Ostatnia wiadomość w wątku: 2011-12-13 12:25:26 napisana przez ^jaras
Pokaż ostatnią wiadomość

Wyświetlam 4 wiadomości na 1 stronie
^jaras
Administrator

jaras

Napisanych postów: 1568
Ostatni post: 2014-12-24 12:44:58


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
1. Test na facebooku Odpowiedz
2011-01-10 13:35:14 | URL: #
    Ankieta i testy przeznaczone są dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), a więc osób wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym. Badania mają charakter anonimowy i żadne dane poszczególnych osób nie będą nikomu udostępniane. Badania te służą celom naukowym, m.in. udoskonaleniu form pomocy osobom z syndromem DDA.
Będziemy wdzięczni za szczere odpowiedzi – za wypełnienie ankiety oraz wszystkich 3 testów.
Po wypełnieniu każdego testu pojawią się uzyskane wyniki, pozwalające lepiej poznać i zrozumieć samego siebie. Bardzo dziękujemy za współpracę.
W imieniu Zespołu Badawczego
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
koordynator projektu


Osobowość DDA Test na facebooku.

---------------

Wchodzenie w rolę ofiary

Im wyższe wyniki osiągane w tej skali, tym bardziej dana osoba wchodzi w rolę ofiary, kogoś skrzywdzonego, a z drugiej strony troszczącego się niewspółmiernie o innych i odczuwającego poczucie winy przy robieniu czegoś dla samego siebie. Osoby o wysokich wynikach odczuwają bezradność lub mają poczucie, że inni ich nie kochają, w sytuacjach, gdy ktoś z otoczenia okazuje złość czy gniew. U tych osób bardzo łatwo wzbudzić poczucie winy. Często obawiają się utraty miłości najbliższych sobie osób, nie potrafią też odmówić spełnienia zbyt wysokich oczekiwań, żądań, czy próśb przekraczających możliwości ich realizacji.


Przyjmowanie roli bohatera

Osiągane wysokie wyniki w tej skali wskazują na tendencję do wchodzenia w rolę zawsze dzielnej osoby, bohatera, który bierze na siebie o wiele więcej obowiązków niż może udźwignąć, bierze na siebie zbyt dużo zobowiązań. Wysokie wyniki świadczą o poświęcaniu się dla innych, preferowaniu działań na rzecz innych, podejmowaniu ich własnym kosztem, trwaniu za wszelką cenę w zbyt trudnych sytuacjach, przejmowaniu odpowiedzialności za inne dorosłe osoby z otoczenia


Problemy emocjonalne – nadwrażliwość lub poczucie odrętwienia

Wysokie wyniki uzyskiwane w tej skali świadczą o nadwrażliwości emocjonalnej, skłonności do impulsywnych reakcji. Im wyższe wyniki tym większa podatność na zranienia, większe skłonności do chwiejnych, czy obniżonych nastrojów, braku odczuwanej radości z pozytywnych wydarzeń. Wysokie wyniki mogą także świadczyć o tym, że dana osoba na bolesne przeżycia reaguje psychicznym odrętwieniem lub pozornym spokojem.


Poczucie mniejszej wartości

Im wyższe wyniki osiąga dana osoba w tej skali, tym bardziej ma obniżone poczucie własnej wartości. Maksymalnie wysokie wyniki mogą świadczyć nawet o przekonaniu danej osoby, że na świecie byłoby lepiej, gdyby jej w ogóle nie było. Im wyższe wyniki, tym bardziej badana osoba ocenia siebie negatywnie, nie jest z siebie zadowolona, ma głębsze przekonanie, że dla innych nie jest kimś atrakcyjnym, źle znosi krytykę ze strony otoczenia.


Poczucie zagrożenia

Im wyższe wyniki osiąga badana osoba, tym większe przeżywa obawy i lęki dotyczące przyszłości. Bardzo wysokie wyniki świadczą wręcz o przezywanych stanach przerażenia. Osoby osiągające wysokie wyniki mają poczucie zagrożenia nawet w sytuacji, gdy nic trudnego się nie dzieje, źle znoszą radykalne zmiany, nawet jeśli są to zmiany na lepsze. Poczucie zagrożenia towarzyszy im także w okresach stabilizacji, spokoju. Nawet w okresie w czasie wolnym od zajęć nie potrafią odpoczywać nie przejmując się niczym.

--------------

Dziecko we mgle

Starełe(a)ś się w rodzinie stać przezroczystą,niewidoczną osobą, jak gdyby Cię w rodzinie nie było. Czułe(a)ś się głęboko samotny(a) i niezrozumiany(a). Uważasz, że musisz sobie w życiu sam(a) radzić ze swoimi problemami nie przysparzając rodzinie kłopotów, ale także dystansując się od konfliktów na jej łonie. Najlepiej czułe(a)ś się w odosobnieniu, mając poczucie, że tylko oddalenie od innych zapewnić może względne poczucie bezpieczeństwa. Wycofywałe(a)ś się z życia uciekając w świat książek, filmów czy marzeń Twoim zdaniem lepszy niż rzeczywistość.


Maskotka

Starałe(a)ś się łagodzić napięcia w domu spowodowane pijaństwem rodzica, czy to poprzez branie na siebie obowiązku zajmowania się nietrzeźwym rodzicem, czy też poprzez żarty i udawanie, że w rodzinie nie jest źle. Często od Ciebie rodzina oczekiwała tego typu zachowań - łagodzenia złych humorów pijanego rodzica, poświęcania się, rozpogadzania innych. Wysokie wyniki osiągane w tej skali świadczą o pragnieniach przynoszenia ulgi rodzinie poprzez pozornie pogodny nastrój, żarty czy skupianie uwagi na sprawach nieistotnych. Jeśli Twój wynik jako Maskotka jest wysoki oznacza to że nie dawałe(a)ś odczuć rodzinie, że także cierpisz i starała(e)ś się nie okazywać przeżywanego smutku i rozpaczy. Osoby o wysokich wynikach zazwyczaj także przeżywały poczucie winy, gdy nie udało im się zażegnać domowych awantur wywołanych przez pijanego rodzica.


Kozioł ofiarny

Kozioł Ofiarny przyjmował na siebie rolę osoby, która swoim kosztem, zwracaniem uwagi na swoje negatywne zachowania pragnęła oczyścić atmosferę w rodzinie, pozbawić ją napięć, niedomówień. Wysokie wyniki osiągane w tej skali świadczą o tego typu tendencjach. Kozioł Ofiarny, aby odciągnąć uwagę od pijaństwa rodzica, zachowywał się w sposób nieakceptowany przez społeczeństwo. Pijaństwo rodzica rodziło u Kozła Ofiarnego złość i chęć buntu. Osoba ta wolała, żeby rodzice krzyczeli na nią za jej zachowania, niż aby wszyscy udawali, że w rodzinie nic się nie dzieje. Awantury rodziców skupione na złych zachowaniach Kozła Ofiarnego oczyszczały atmosferę w rodzinie. Im wyższy poziom natężenia w tej roli tym bardziej dana osoba, dla zrównoważenia przykrych doświadczeń w rodzinie, szukała mocnych wrażeń w gronie kolegów i znajomych, także poprzez sięganie po alkohol.


Ułatwiacz

Osoba osiągająca wysokie wyniki w tej skali przejmowała odpowiedzialność za osobę pijącą. Podejmowane działania miały na celu usuwanie śladów po pijaństwach rodzica, odciągnięcie uzależnionego rodzica od alkoholu. Osoba ta zwracała uwagę rodzicowi, że pije za dużo, przypominała o jego obowiązkach względem rodziny, rozliczała pijącego rodzica z wydawanych pieniędzy, starała się skłonić pijącego rodzica do wyjścia ze spotkania towarzyskiego, gdy zaczynał się awanturować, zagospodarować wolny czas itp.. Osoby pełniące rolę zazwyczaj były bardzo związane z pijącym rodzicem. W zachowaniach Ułatwiacz mógł kierować się także litością, np. starał się także o zapewnienie alkoholu, gdy widział cierpienie uzależnionego rodzica, lub tez po to, aby nie dochodziło do większych awantur w domu.


Bohater rodzinny

Bohater rodzinny jest przekonany że to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny. Podejmowałe(a)ś działania mające na celu ochronę rodzeństwa przed pijaństwem rodzica, brałe(a)ś na siebie zadań właściwe dla rodziców po to, aby rodzina mogła bardziej prawidłowo funkcjonować. Podejmowałe(a)ś działania mające na celu wynagrodzenie rodzeństwu pijaństwo rodziców. Bohaterowie rodzinni zawsze pragną, aby ich najbliżsi mieli choć trochę lżejsze życie. Pragnienia te realizowane były często nawet własnym kosztem. Do Bohaterów Rodzinnych rodzeństwo o wiele chętniej zwracało się o pomoc i poradę, niż do rodziców. Osoby te jednak miały poczucie, że bardzo dużo ofiarowywały rodzinie dostając w zamian niewiele.

------------

Brak poszanowania własnych praw

Im wyższe wyniki uzyskane w tej skali tym bardziej dana osoba nie potrafi bronić własnych praw. Osoba, która uzyskała wysokie wyniki nie tylko godzi się na spełnianie zbyt wygórowanych oczekiwań innych, ale bez protestu znosi wykorzystywanie, a nawet drastyczną niesprawiedliwość. Wyrażanie próśb związanych z własną osobą, czy troska o właściwe poszanowanie własnych praw wydaje się jej zbyt trudna, stąd też łatwiejszym wyjściem staje się godzenie się na krzywdzące traktowanie przez innych.


Obniżone poczucie własnej wartości

Im wyższe wyniki uzyskane w tej skali, tym bardziej obniżone poczucie własnej wartości, tym większe zaniedbywanie siebie kosztem drugiego człowieka, z którym dana osoba jest najmocniej emocjonalnie związana. Osiągnięcie wysokich wyników świadczy o braku wiary we własne siły. Zaspokojenie własnych potrzeb nie jest istotne, natomiast występuje silne pragnienie zaspokajania potrzeb innych i spełnienia wszystkich oczekiwań drugiej osoby, nawet pomimo zbyt wysokich kosztów własnych. Osoba, która uzyskała wysokie wyniki źle się czuje, gdy nie ma możliwości spełnienia wymagań ze strony drugiego człowieka, nawet tych zbyt wygórowanych. Przeżywa negatywnie sytuacje, w których powinna przeciwstawić się, czy wypowiedzieć własną, szczególnie odmienną opinię.


Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka

Im wyższe wyniki dana osoba uzyskuje w tej skali, tym bardziej bierze ona na siebie odpowiedzialność za zachowania i za stany emocjonalne swoich najbliższych. Stara się wybawiać ich z kłopotów, rozwiązywać ich problemy, rozpogadzać gdy są smutni. Na siebie bierze konsekwencje niewłaściwych zachowań innych, skutki ich działań, nawet wtedy, gdy wiąże się to z poważnymi własnymi stratami. Pomoc ofiaruje swoim najbliższym także wtedy, gdy tej pomocy nie oczekują, a nawet wbrew ich woli.


Kontrola innych

Wysokie wyniki uzyskiwane w tej skali świadczą o braku poczucia bezpieczeństwa, które jest zaspokajane poprzez nieustanną kontrolę najbliższych. Człowiek taki o osobach, które kocha chciałby wiedzieć wszystko, nawet najbardziej błahe rzeczy. Aby czuć się bezpiecznie musi wiedzieć co w danym momencie robi ukochana osoba, gdzie i z kim przebywa, a jeśli nie jest to możliwe - odczuwa niepokój i zagrożenie. Rozłąka, nawet krótka, jest przyczyną negatywnych stanów emocjonalnych i powodem niepokoju.


Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną

Wysokie wyniki uzyskiwane w tej skali świadczą o wahaniach dotyczących miłości ze strony najbliższych osób. Postawy bliskich są interpretowane przez pryzmat tych wątpliwości. Potrzeba bycia kochanym jest zaspokajana przez budowanie przekonania o byciu potrzebnym, wręcz niezbędnym w życiu drugiej osoby. Kiedy nie zachodzi potrzeba poświęcania się, lub też w sytuacji, gdy druga osoba takiego poświęcania nie oczekuje - pojawia się poczucie odrzucenia i braku miłości.

---------------

Osobowość DDA Test na facebooku.

(2011-01-10 13:35:31) Wiadomość została zmodyfikowana

moja strona dla alkoholików
____________________________
----------------------------


^ulagawra
Użytkownik lokalny

Napisanych postów: 52
Ostatni post: 2011-12-22 13:35:31


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
2. RE: Test na facebooku Odpowiedz
2011-12-11 20:39:07 | URL: #
    Witaj Jaras !!Próbowałam się przełączyc na facebooka niestety napisało że nie znaleziono podanje strony może to sprawdzisz???Pozdrawiam

^Lala130
Użytkownik lokalny

Napisanych postów: 354
Ostatni post: 2014-11-05 10:18:30


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
3. RE: Test na facebooku Odpowiedz
2011-12-12 18:37:24 | URL: #
    Sprawdzałam, nie działa. Szkooooda!

^jaras
Administrator

jaras

Napisanych postów: 1568
Ostatni post: 2014-12-24 12:44:58


Napisz e-mail do autora Odwiedź stronę domową autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
4. RE: Test na facebooku Odpowiedz
2011-12-13 12:25:26 | URL: #
    To możliwe, że projekt miał ograniczenie czasowe. Nie ja go tam umieściłem. Bierzcie pod uwagę, że najbardziej zależało mi na propagowaniu samooceny i przyglądaniu się źródłom własnych problemów życiowych.

Pozostaje mi zaprosić do lektury artykułu na temat syndromu dorosłego dziecka alkoholików


moja strona dla alkoholików
____________________________
----------------------------

Wyświetlam 4 wiadomości na 1 stronie


Użytkownik: Gość
Status: Niezalogowany

Statystyki
Na forum jest 1 użytkowników. W tym: 0 zalogowanych, 1 gości
Na forum znajduje się 102547 wiadomości w 2632 wątkach.

:: Odpowiedz :: Spis wątków :: Napisz nowy wątek :: Spis kategorii :: Szukaj :: Zaloguj się :: Przypomnij mi moje hasło! - Zarejestruj się

 
Forum dyskusyjne obsługiwane przez
free4web.pl - Darmowe narzędzia dla webmastera