Logo  
Menu
- Odpowiedz
- Spis wątków
- Napisz nowy wątek
- Spis kategorii
- Szukaj
- Zaloguj się
- Przypomnij mi moje hasło!
- Zarejestruj się
- POGOTOWIE ROJOWE

 
Przeglądający to forum i korzystający z niego - miejcie świadomość, że w całości powstało i przez 11 lat kierowane było aż do śmierci przez Kdr.Pirxa.
Obecnie pozostanie w formie tylko do odczytu, bez możliwości pisania nowych postów. Korzystając, uszanujcie pamięć Wiesława.
Osoby, które tu zabłądziły, SPP Polanka zaprasza na obecnie aktywne forum forum.spp-polanka.org
polanka » Forum » DEZYDERAT ws. syt... »

Strony, które warto odwiedzić
Wszystkie fora czyta aktualnie 1 osób
» Dodaj swoją reklamę «
- r e k l a m a -

Ostatnia wiadomość w wątku: 2012-08-07 09:53:25 napisana przez maruch
Pokaż ostatnią wiadomość

Wyświetlam 4 wiadomości na 1 stronie
KasiaW.
Użytkownik globalny

KasiaW.

Napisanych postów: 434
Ostatni post: 2015-03-13 21:03:05


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
1. DEZYDERAT ws. sytuacji w pszczelarstwie z 2012 r.
2012-08-05 17:03:17 | URL: #
    Dezyderat nr 7 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uchwalony na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r.

1. przeprowadzić weryfikację zasad rejestracji środków ochrony roślin w aspekcie
toksyczności dla pszczół i owadów zapylających, a także dokonać przeglądu
dopuszczonych już do użytku środków w oparciu o najnowsze badania naukowe
i wycofać z obrotu te środki, wobec których stwierdzono letalne działanie na pszczoły.
Konieczna jest racjonalizacja metodyki oceny toksykologicznej środków ochrony
roślin w stosunku do pszczół – z uwzględnieniem okresu karencji zarówno substancji
aktywnej, jak też jej metabolitów;

2. wprowadzić monitoring stanu liczebnego rodzin pszczelich w Polsce oraz stanu
zdrowotności pasiek;

3. rozważyć wprowadzenie obowiązku badania pszczół w pasiekach na występowanie
zgnilca amerykańskiego, warrozy i nosemozy;

4. wyegzekwować obowiązek posiadania świadectw zdrowia pszczół dla pasiek
wędrujących na pożytki;

5. rozważyć możliwość wprowadzenia jednolitego systemu dopłat bezpośrednich dla
pszczelarstwa według liczebności rodzin pszczelich;

6. umożliwić uzyskanie dofinansowania na założenie i rozwój pasiek stanowiących dział
specjalny produkcji rolnej, przy zwolnieniu z wymogu posiadania ziemi – dotychczas
wymaganego przy udzielaniu pomocy poprzez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa;

7. promować ekologiczną produkcję pszczelarską w Polsce;

8. wprowadzić efektywne mechanizmy kontroli jakości importowanego miodu i nie
dopuszczać do obrotu tych jego partii, które nie spełniają określonych norm;

9. rekomendować wprowadzenie do praktyki rolniczej środków ochrony roślin
o działaniu repelentnym w stosunku do owadów zapylających bezpośrednio po ich
zastosowaniu oraz zwiększyć wykorzystanie biologicznych metod ochrony roślin;

10. przekazać Komisji raport na temat wpływu neonikotynoidów na zdrowie ludzi,
zwierząt, w tym pszczół.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&rrw_d7


KasiaW.
Użytkownik globalny

KasiaW.

Napisanych postów: 434
Ostatni post: 2015-03-13 21:03:05


Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
2. RE: DEZYDERAT ws. sytuacji w pszczelarstwie z 2012 r.
2012-08-05 17:23:00 | URL: #
    Odpowiedź Ministra:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/RRW_20120629_d7/$file/RRW_20120629_d7.pdf

Posłowie nie zaakceptowali powyższej odpowiedzi Ministra, zatem można liczyć na to, że postulaty zawarte w tej wersji dezyderatu będa nadal ponawiane (przy okazji mozna podpowiedzieć i koniecznie poprawić! co nieco )

Stenogram z posiedzenia z dnia 24 lipca 2012 r., i fragmenty wypowiedzi (celowo pomijam wystąpienie Pana Sabata, bo zasługuje na nowy wątek..i jest po prostu nie na temat:

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/RRW-46

Poseł Gabriela Masłowska (PiS):
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Mam pytanie do dezyderatu nr 7, dotyczącego pszczelarstwa. Po pierwsze, co Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciało osiągnąć, dołączając do kilkukartkowej odpowiedzi na dezyderat kilkadziesiąt stron – może 200, nie zdążyłam policzyć – materiału w języku angielskim. Czy ministerstwo nie posiada tych samych materiałów przetłumaczonych, że dajecie nam wersję angielską?

I druga rzecz – chciałam zapytać o to, które z postulatów pszczelarzy, zgłoszonych do Ministerstwa Rolnictwa podczas ubiegłorocznych protestów, zostały podjęte przez Ministra Rolnictwa. Które? Co konkretnie państwo w tej sprawie zrobiliście? Konkretnie. Tam były różne postulaty, dotyczące m.in. wycofywania środków, które powodują duże ubytki, śmiertelność wśród pszczół i inne postulaty. Jakie działania państwo konkretnie przez ten czas podjęliście? A może udało się chociaż jeden z tych dezyderatów zrealizować? Mój wniosek będzie zależał od odpowiedzi na to pytanie – w kilku zdaniach, konkretnie – ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Dziękuję.

Poseł Gabriela Masłowska (PiS):
Bo to, o czym mówił przewodniczący związku, to po prostu to jest inna sprawa pszczelarzy. Mnie nie interesuje, jakie będą konferencje we wrześniu, jakie kto będzie referaty głosił. I dziwię się, że jest tutaj takie dobre samopoczucie – bo kiedy my rozmawiamy z pszczelarzami w terenie i z różnymi organizacjami pszczelarzy, niestety, obraz jest zupełnie inny. Ja chciałam wiedzieć, co pan minister zrobił w kwestii postulatów, które zgłaszali pszczelarze; manifestujący – nie po raz pierwszy zresztą – w Warszawie w ub.r. Który z tych postulatów został potraktowany na tyle poważnie, że państwo podjęliście próbę wywiązania się wobec protestujących z tych spraw? Dziękuję.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Wojciech Wojtyra:
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie pani poseł Masłowskiej chciałem przypomnieć, że „Marsz w obronie pszczół”, który miał miejsce ostatnio, miał na celu przede wszystkim wskazanie zagrożeń, jakie czekają, czy jakie wynikają z antropopresji na życie zwierząt – w tym przypadku pszczół. Na to, że pojawiły się różne choroby, które mają nieznane podłoża. Na to, że trzeba to badać, że trzeba dbać o pszczoły. Na to, że pszczoły to nie są tylko te, które przynoszą miód, ale przede wszystkim są to zapylacze; czyli na to, że musimy je czasem traktować bardziej jako istotne w kategoriach zapylania, niż produkcji miodu. I tutaj podjęliśmy działania, o których mówił pan prezydent Sabat. Zresztą dziękuję bardzo, bo współpraca resortu rolnictwa z Polskim Związkiem Pszczelarskim bardzo dobrze się układa.

Mówiąc o tym, pani poseł, jakie postulaty były zrealizowane, chciałem powiedzieć o dwóch sprawach. Przede wszystkim o tym, że bardzo poważnie resort rolnictwa zajął się badaniem zdrowia pszczół. Opracowano program, mający na celu wykrycie występowania czynników zakaźnych, wywołujących straty w rodzinach pszczelich – bo nie do końca znamy jeszcze podłoże niektórych chorób. W dniu 4 lipca – to jest najnowsza informacja – została wydana decyzja wykonawcza Komisji, która przyznała Polsce 254 tys. euro jako wsparcie finansowe w zakresie nadzoru nad startami rodzin pszczoły miodnej. Ponadto, mając na uwadze rezolucję też PE i Rady w sprawie pszczół, powołano w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w Zakładzie Chorób Pszczół Krajowe Laboratorium Referencyjne do tych spraw. Został tam utworzony zespół, którego zadaniem jest zajęcie się i prowadzenie badań nad etiologią, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół. I przede wszystkim też – współpraca ze wspólnotowym laboratorium referencyjnym, które zostało utworzone w ubiegłym roku.

Tak, że chciałem podkreślić, że jeżeli chodzi o postulaty zgłaszane w „Marszu w obronie pszczół”, to najważniejsze są postulaty, które dotyczą zdrowotności pszczół. Ale spotykamy się z różnymi wyliczeniami, z różnymi danymi. Dla nas, dla resortu rolnictwa, najważniejsze są dane, które podawane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Tu nawet związki pszczelarskie, istniejące w Polsce, też się różnią. Trzeba też wiedzieć o tym, że również regionalnie bardzo różnie te pszczoły zimowały. To zależy nie tylko od regionu, zależy też od umiejętności samych pszczelarzy. Chciałem podkreślić, że od kilku lat pogłowie pszczół utrzymuje się na poziomie, przekraczającym milion rodzin pszczelich. Dziękuję bardzo.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS):
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Oczywiście świat się zmienia. I tak delikatne – mądre, ale delikatne stworzenie, jakim jest pszczoła, w tym świecie coraz trudniej sobie radzi. Antropopresja jest zjawiskiem powszechnym. Antropogeniczny świat może dla tego zwierzęcia jest trudny do zaakceptowania. Ale my nie mówimy o tym, by walczyć z cywilizacją, by powstrzymywać zmiany, których powstrzymać zapewne się nie uda. Natomiast chcemy podejmować takie działania – i te środowiska, które zajmują się pszczołami, na to zwracają uwagę – żeby korygować to, co jest możliwe do skorygowania i nie wprowadzać do środowiska tego, co nie jest możliwe do wprowadzania.

Oczywiście trzeba prowadzić badania naukowe i pan dyrektor słusznie mówi, że wiele zjawisk jest nie do końca znanych i nie do końca wiemy, jaka jest etiologia chorób, nie do końca znamy przyczyny różnych zjawisk, związanych z masowym ginięciem pszczół – ale wyciągajmy wnioski. Inne kraje wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia, np. w stosunku do pestycydów. Przypomnę informację – prosiłbym o skorygowanie, jeżeli się mylę. Nowy minister rolnictwa we Francji natychmiast wprowadził wycofanie z rynku preparatów firmy Syngenta, zawierających neonikotynoidy. Stwierdził, że one są szkodliwe – a z polskich badań wynika, że nie są szkodliwe. Tak, jak mi państwo wielokrotnie mówiliście, że żadnego związku się nie dostrzega. Natomiast Francja na zasadzie przezorności wycofuje środki zawierające te związki, które również w Polsce były kwestionowane.

To jest również kwestia pewności – bo zaufania w Polsce to już do nikogo nie mamy. Powiem to brutalnie i z przykrością, ponieważ zaufanie do własnego państwa powinno być elementem, który dla nas wszystkich jest ważny. Nie ma również zaufania co do zasady rejestrowania nowych środków. Czy są rzeczywiście weryfikowane i badane na okoliczność potencjalnej szkodliwości dla pszczół, czy też nie są? Cały czas jest ukrywanie informacji na ten temat i nieinformowanie środowisk, co jest moim zdaniem zjawiskiem, które podważa zaufanie do państwa. Jakie przepisy to określają i regulują, że nie wolno informować – w trosce o jakieś dziwnie rozumiane prawo ochrony, osłony właścicieli środków chemicznych – o ich potencjalnej szkodliwości?

To wszystko powoduje niezdrową atmosferę. Ona się w wielu innych aspektach działalności rolniczej manifestuje i ujawnia. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj starali się – przynajmniej to, co od nas zależy – w sposób obiektywny sobie wyjaśniać. Świata nie zmienimy. Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. To jest stara maksyma sprzed dwóch tysięcy lat, która będzie prawdopodobnie do końca świata funkcjonowała – ale to, co jest możliwe, starajmy się poprawić.czarg
Użytkownik globalny

Napisanych postów: 968
Ostatni post: 2015-06-27 23:16:05


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
3. RE: DEZYDERAT ws. sytuacji w pszczelarstwie z 2012 r.
2012-08-05 23:51:00 | URL: #
    KasiaW. napisaďż˝/a:
> Odpowiedź Ministra:
>
> http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/RRW
> 20120629_d7/$file/RRW_20120629_d7.pdf

>


W podanym linku brak kilku początkowych stron!?


Dziękuję za info z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa! Ktoś jednak o nas walczy, do kogoś nasz dezyderat dotarł!

Poseł Masłowskiej co prawda myliły się daty, ale za to Poseł Ardanowski jak zwykle na wysokim poziomie i ze znajomością sprawy.

Czy ktoś z pozostałych adresatów petycji 15 marca odpowiedział pszczelarzom???
(2012-08-05 23:52:55) Wiadomość została zmodyfikowana

SZCZĘŚĆ BOŻE, POLSKIM PSZCZELARZOM !!!
maruch
Użytkownik globalny

maruch

Napisanych postów: 511
Ostatni post: 2015-04-27 16:19:00


Napisz e-mail do autora Napisz prywatna wiadomosc do tego autora
4. RE: DEZYDERAT ws. sytuacji w pszczelarstwie z 2012 r.
2012-08-07 09:53:25 | URL: #
    Amerykanie i francuzi dawno to przebadali-a tu jakiś dupek pieprzy że trzeba to zbadać.
Mamy popaprany kraj-teraz będą 10 lat badać, zamiast oprzeć się na badaniach zagranicznych.


"Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam biednym zewsząd dobrobyt"
Wyświetlam 4 wiadomości na 1 stronie


Użytkownik: Gość
Status: Niezalogowany

Statystyki
Na forum jest 1 użytkowników. W tym: 0 zalogowanych, 1 gości
Na forum znajduje się 61228 wiadomości w 3871 wątkach.

:: Odpowiedz :: Spis wątków :: Napisz nowy wątek :: Spis kategorii :: Szukaj :: Zaloguj się :: Przypomnij mi moje hasło! - Zarejestruj się

 
Forum dyskusyjne obsługiwane przez
free4web.pl - Darmowe narzędzia dla webmastera